Zeolit

Bronzové náradie

 

Pri normálnom kolobehu vody v prírode má pôda dostatok minerálov, ktoré zásobujú korene rastlín stopovými prvkami. Dnešné nešetrné zaobchádzaníe s pôdou tento kolobeh  narušuje a človek súčasnosti, hoci navonok dobre živený, trpí nedostatkom minerálov a je vlastne podvyživený. Plodiny tiež obsahujú málo minerálov a to aj napriek tomu, že ich pestujeme ekologicky.

Jednoduché riešenie ako dodať chýbajúce minerály  nájdeme priamo v prírode v podobe nerastných surovín - Zeolitu. Je to prírodný minerál vulkanického pôvodu, ktorý  usporiadaním svojej kryštalickej mriežky vykazuje niekoľko pozoruhodných vlastností ako pórovitosť, iontová aktivita a hydroabsorbcia.

 

Poľnohospodárske účely:

 • Obohacuje pôdu o biogénne a stopové prvky
 • Zlepšuje hospodárenie pôdy s hnojivami a vodou
 • Zlepšuje bonitu piesčitých a ílovitých pôd
 • Neutralizuje kyslé pôdy

Chov domácich zvierat:

 • Ako prímes do krmiva v množstve 3-5%  podporuje vývin jedinca
 • Pôsobí vyrovnávajúco na  mechanizmus trávenia zvierat
 • Likviduje zápach  výkalov v chovných objektoch

Medicínske využitie:

 • Absorbuje toxíny, rádioaktivitu , ťažké kovy a iné škodliviny a šetrným spôsobom ich vyplavuje z tela.
 • Aktivuje imunitný systém a priaznivo pôsobí na stavbu kostí
 • Odstraňuje prekyslenie organizmu
 • Zvyšuje príliv životnej energie