Pomocná pôdna látka Zeolit

Pomocná pôdna látka Zeolit

Je produkt, ktorý sa vyznačuje jedinečnou kryštalickou štruktúrou s pórmi,  dutinami a kanálikmi, z ktorej vyplývajú  jeho   špecifické vlastnosti : vysoká iónová výmena a selektivita, reverzibilná hydratácia a dehydratácia, vysoká sorbčná schopnosť, katalytické vlastnosti, odolnosť voči agresívnym médiám.

Účel použitia zeolitu:

 • reguluje vodný režim v pôde v zimnom aj vegetačnom období
 • viaže živiny, ktoré potom postupne uvoľňuje pre potreby rastlín
 • umožňuje lepšie využitie hnojív, znížiť dávky priemyselných hnojív, čo je výhodné v oblastiach s vysokými zrážkami
 • zlepšuje bilanciu dusíka v pôde, znižuje únik dusíka vyplavovaním do spodných vôd /šetrí životné prostredie/
 • adsorbuje z pôdy škodliviny / As, Cd, Pb/-fixuje ich do svojej mriežky
 • upravuje pH pôdy ( zeolit: pH = 6,8 – 7,2 )
 • zlepšuje sorbčnú kapacitu piesčitých ľahkých pôd
 • zlepšuje pôdnu štruktúru, skypruje ťažké pôdy, zlepšuje ich prevzdušnenosť
 • priaznivo vplýva na rast a vývoj plodín, na výšku i kvalitu úrod

Návod na použitie a dávkovanie :

Pre ľahké piesčité pôdy s malou sorbčnou kapacitou je  vhodný frakcií 0-0,3 mm a 0,3-1,0 mm.

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

Pre ťažké ílovité pôdy sú vhodné frakcie  0,3-1,0  a 1,0-2,5 mm

 • produkt  zapracujte do pôdy v množstve 500-700g.m-2.
 • interval aplikácie 1x 3 roky, obdobie aplikácie jar resp. jeseň

Pri prepočte dávky na kg.ha-1 je treba uvedené dávky násobiť koeficientom 10

Pre hydroponické pestovanie rastlín sú vhodné  frakcie 1-2,5,    2,5-5  a 4-8 mm. Potrebné živiny sú dodávané roztokom hnojiva.

Pri výsadbe stromčekov je vhodný frakcií 0-0,3; 0,3-1,0 ;1,0-2,5 mm

 • do vykopanej jamy nasypte cca 500 g zeolitu a prikryte 10 cm vrstvou zeminy tak,  aby korene neboli v styku  so zeolitom. Po zasadení výdatne polejte.  

Podobný postup je:

 • pri výsadbe priesad  (dávka cca 50 g)
 • pri zakoreňovaní hrozna a bobuľovín (dávka  cca 100 g)

Pre pestovanie zeleniny je vhodný zeolit frakcií 0-0,3; 0,3-1,0 ;1,0-2,5 mm

 • do vysievacieho jarku nasypte cca 1 cm vrstvu zeolitu, prikryte zeminou a zasejte semeno.
 • Po zasiatí výdatne polejte.

Pre pestovanie kvetov v kvetináčoch  je vhodný zeolit  frakcií  0,3-1,0; 1,0-2,5; 2,5-5,0 mm

 • pri presádzaní kvetov odporúčame zeolit zapracovať priamo do zeminy v pomere 1:3,  
 • použiť  ako  drenážnu vrstvu na dno kvetináča  (2-3 cm súvislá vrstva )
 • ako dekoračný materiál na estetické „maskovanie“ zeminy v kvetináčoch.

 

Balenie: 25 kg / papierové vrecia

Tento tovar poskytujeme len na OSOBNÝ ODBER
Objednávanie priamo na tel. č.  +421 0905 610 644,
alebo e-mail  bronzovenaradie@sakplus.sk

 

Kód tovaru: ZEOLIT 03 - 25kg
7,00 €